Alfr. Anderssons Åkeri i konkurs

Publicerad tis, 02/11/2020 - 16:06

Vid lunchtid på tisdagen, den 11 februari, försattes anrika Alfr Anderssons Åkeri i konkurs på egen begäran vid Skaraborgs tingsrätt.

Alfr Andersson

Av konkursansökan framgår att bolaget är på obestånd och kan inte betala förfallna skulder.

Alfr. Anderssons Åkeri är ett av Sveriges mer välkända och anrika åkerier. I dagsläget bedriver bolaget åkeriverksamhet, främst transporter av mjölk och flytande foder. Verksamheten är baserad i Lidköping och sysselsätter ett 60-tal medarbetare.Tidigare bedrevs denna verksamhet inom Alfr. Anderssons Åkeri-ägda AA Milktrans.

Omsättningen i Alfr. Anderssons Åkeri uppgick 2018 till 57 miljoner kronor och bolaget redovisade en förlust (resultat efter finansnetto) på -5,9 miljoner kronor.

I företagsgruppen ingår fler bolag, bland andra AA Logistik i Västerås och Västberga Åkeri i Stockholm. Även Västberga Åkeri försattes i konkurs under tisdagen, den 11 februari vid Stockholms tingsrätt.