75-åring firades med 400 gäster

Publicerad fre, 07/01/2022 - 08:37

Idag fyller Börjeskoncernen 75 år. Börje Johanssons livsverk, som han startade som enbilsåkeri i Nybro 1947, är nu en koncern med 600 anställda och verksamhet inom det mesta från distribution till lagerhållning. Den stora festen hölls strax före midsommar.

Lördagen den 18 juni samlades hela 400 gäster i Kalmarsalen på Skeppsbrogatan i Kalmar. Företagsledningen hade chartrat bussar från olika orter i landet, från Borlänge och neråt och bland gästerna fanns framför allt anställda och deras respektive, men också representanter från många leverantörer, kunder och andra samarbetspartner, bland annat Volvo, Scania, Mercedes-Benz, VTF och Schenker. Lotta Ahlqvist berättar om dagen:

– Vi började klockan tolv i Kalmarsalen, med en talkshow där vi pratade om våra värderingar, och om framtiden. Många av våra samarbetspartner var också med på scenen och talade om olika ämnen, och författaren och inspiratören Olof Rölander höll en mycket uppskattad föreläsning om självledarskap.

Ett flertal priser delades ut under dagen och kvällen, bland annat till årets ”kometer” där  pristagarna hyllades för att de på ett föredömligt sätt genom sin yrkesutövning ställt sig bakom koncernens tre ledstjärnor: Ansvar, Kompetens och Omtanke.

Efter sittningen förflyttades sällskapet till Granås, där koncernchefen och huvudägaren Gunvor Munck bor. Där bjöds det på mer festligheter i trädgården, med spelmän och ett väder som var som på beställning. Festen gick sedan vidare in i ridhuset som ställts i ordning för fest och gästerna fick där följa koncernens historia genom en presentation som fokuserade på viktiga händelser från varje decennium.

Men allt roligt har ett slut, och den här kvällen inträffade det vid midnatt då bussarna kom tillbaka och hämtade gästerna. Men Börjeskoncernens jubileumsfest går nog till historien som en av de största inom åkerinäringen.

Prisutdelning i Kalmarsalen under 75-årsfesten.