315 ton genom Dalarna

Publicerad ons, 09/08/2021 - 09:49

De senaste dagarna har en 315 ton tung transport rört sig på tågrälsen och vägarna mellan Ludvika i Dalarna och Åndberg i södra Härjedalen.

Det rör sig om en mycket tung transformator som ska användas för elproduktion i Åndberg, högst troligt inom vindkraften som nu håller på att byggas ut på platsen.

För att kunna transportera den anmärkningsvärt tunga transformatorn har ett 50 meter långt släp med 128 hjul konstruerats. Vid normal körning skulle det ta under 5 timmar att ta sig från Ludvika till avlastningsplatsen i Åndberg. Hur lång tid just den här transporten tagit är okänt, men den noga utforskade rutten där bland annat broar med för låg bärighet undvikits har enligt elnätsföretaget Ellevio planerats under flera år. Transporten mellan Ludvika och Falun har gått på järnväg där tåget specialkonstruerats, och transformatorn har i Falun flyttats över på det specialbyggda släpet för vidare transport på vägen.

Transformatorn ska bidra till en elproduktion på 160 GWh, vilket enligt TV4 som rapporterat om händelsen ska kunna försörja omkring 160 000 hushåll med el.

Skärmdump från TV4.se som rapporterat om den speciella transporten.