300 registrerade brister efter myndigheternas insats

Publicerad ons, 11/24/2021 - 12:55

En myndighetsgemensam insats mot framför allt transport- och logistikbranschen har de senaste två veckorna avslöjat många säkerhetsbrister. Drygt 100 företag fick oanmälda besök och 280 transportfordon kontrollerades.

De senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheter gjort oanmälda inspektioner i branscher som är utsatta för arbetslivskriminalitet, alltså branscher där företag medvetet bryter mot lagar och regler på arbetslivsområdet. De flesta kontroller gjordes inom transport och logistik, till exempel vid partihallar, lager och transportfordon. Myndigheterna har även inspekterat bland annat bilverkstäder. Över 100 företag och 280 fordon runtom i landet har kontrollerats. Sammanlagt hittades över 300 olika säkerhetsbrister.

– Det är allt för vanligt med säkerhetsbrister kring truckar och pallställ. Det är allvarligt, eftersom vi vet att det sker många olyckor med truckar. Här måste säkerheten förbättras, säger Arne Alfredsson, chef vid avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

En annan vanlig säkerhetsbrist som upptäcktes är obesiktigade lyftanordningar, som billyftar på bilverkstäder och bakgavellyftar på transportfordon som används för att lasta eller lossa gods. Det fanns även andra brister i de fordon som kontrollerades, till exempel dåligt säkrad last.

– Vi har tyvärr hittat förare som åker runt på våra vägar i överlastade fordon, med last som är dåligt säkrad. Ofta jobbar de under stress. Det är riskfyllt både för förarna och för andra som befinner sig i närheten av de här fordonen, säger Arne Alfredsson.

Polisen identifierade fem misstänkta brottsoffer för människoexploatering och kunde gripa en misstänkt gärningsman. Dessutom gjordes ett 50-tal anmälningar kopplat till polisens uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna.

– Det här visar att vi behöver fortsätta med de myndighetsgemensamma insatserna, så att vi kommer åt oseriösa företag från flera håll. Om arbetsgivare bryter mot regler inom ett område är det inte ovanligt att de bryter mot regler också inom andra områden, säger Per Wadhed, polisöverintendent på Polismyndigheten.

Några resultat från kontrollen:

  • Drygt 100 företag och 280 fordon kontrollerades inom främst transport, logistik men även andra branscher såsom bilverkstäder.
  • Sammanlagt cirka 300 olika säkerhetsbrister hittades vid kontrollerna.
  • Cirka 40 sanktionsavgifter till följd av arbetsmiljöbrister övervägs.
  • Arbetsmiljöverket beslutade om 8 omedelbara förbud mot verksamheten eller delar av verksamheten.
  • Ett 50-tal anmälningar om förundersökning eller ordningsböter har gjorts av polisen.
  • 5 potentiella brottsoffer för människoexploatering upptäcktes och utreds vidare av polisen, som grep en misstänkt gärningsman.
  • 3 misstänkta boenden med sovplatser upptäcktes. De är överlämnade till polis och räddningstjänst för fortsatt kontroll.

300 förseelser och brister registrerades under två veckor av kontroller.