100 procent fossilfria transporter i Sverige för Coca-Cola

Publicerad tors, 01/13/2022 - 11:08

Genom att arbeta tillsammans med sina transportörer har Coca-Cola nu uppnått målet om helt fossilfritt drivmedel i alla inrikestransporter i Sverige.

– Eftersom vi inte sköter vår egen distribution har ett mycket nära samarbete med transportörer och leverantörer av drivmedel varit A och O för att få detta på plats. Det har varit en gradvis övergång och vi är stolta över att vi tillsammans har hittat en mycket bra lösning och att alla våra transporter nu körs på 100 procent fossilfritt bränsle, säger Anders Johansson, logistikchef på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Bolaget ser de fossilfria transporterna i Sverige som ett steg på vägen mot Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mål att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Att använda HVO istället för vanlig diesel har varit en viktig del för att nå målet om fossilfria transporter i Sverige.

CCEP har tidigare skrivit på Transportinitiativet 2025 med målsättningen att verksamhetens samtliga inrikestransporter och resor i tjänsten ska vara fossilfria senast 2025. Det innebär att ett delmål nu är avklarat. Nästa steg är att fortsätta övergången till fossilfria tjänstefordon. Under året anslöt sig CCEP även till Climate Groups EV100-initiativet med ambitionen att gå över till eldrivna tjänstefordon senast 2030. Ett viktigt åtagande för att minska utsläppen från fordonsflottan under kommande år. 

– Vi jobbar kontinuerligt med att minska utsläppen i alla delar av verksamheten. Våra utsläpp består till största del av så kallade indirekta utsläpp från köpta varor och tjänster. Därför är det genom långsiktigt samarbete med våra leverantörer som vi skapar betydande förflyttning. Som marknadsledare kan vi även använda kraften i vår storlek för att möjliggöra och främja utsläppsminskningar hos våra leverantörer, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Bara fossilfria tunga transporter till och från Coca-Colas anläggningar i Sverige.