10 lastbilscentraler vill bli klimatneutrala till 2035

Publicerad tors, 08/19/2021 - 21:30

Klimatneutrala på mindre än 15 år, det är målet när tio lastbilscentraler inom transportnätverket TRB nu har enats om ett klimatprotokoll.

Som ett första steg siktar företagen på att reducera de fossila koldioxidutsläppen med 70 procent till 2026 jämfört med 2010. Betydligt snabbare än det nationella målet som är 2030, alltså. Klimatneutralitet ska sedan uppnås 2035.

TRB:s delägarföretag har länge arbetat med miljöfrågor och har ambitioner att alltid ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna. TRB Klimatprotokoll är ytterligare ett steg för TRB-gruppen att positionera sig på marknaden som hållbara och ansvarstagande transportföretag, säger Fredrik Landegren, vd och drivmedelsansvarig på TRB Sverige AB.

Markus Sundström, ordförande i TRB, menar att det är viktigt att tillsammans hitta lösningar för att klara och påskynda omställningen, men att god funktionalitet måste upprätthållas under tiden.

– Att delägarna inom TRB enats om ett gemensamt mål och en gemensam resa mot en snabbare omställning kommer medföra fler hållbara affärer samtidigt som vi kan erbjuda marknaden mer klimatsmarta transporter. Tillsammans är vi starkare.

Målen är uppdelade i tre fokusområden, säger TRB:s hållbarhetsansvarige Petra Brinkhoff.

– Det är bilen, bränslet och beteendet. Allt för att kunna mäta och förbättra våra insatser för klimatet hela vägen mot att bli klimatneutrala 2035.

Klimatprotokollet, signerat och klart.