Kräver din transport ett trafiktillstånd?

Publicerad 2021-02-15 / 13:10 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transporterar du matkassar och snabbmat? Kör du ut blommor och paket? Transporterar någon annans häst eller tar på dig bortkörning av möbler eller sopor hos privatpersoner mot betalning? Då behöver du ett trafiktillstånd. Ja, det gäller både om du kör ett lätt eller ett tungt fordon.

Det mest grundläggande tillstånd som krävs för att utföra transport av gods är ett trafiktillstånd. Det finns även ett beställaransvar som innebär att den som köper en transport måste säkerställa att tillstånd finns.
 

Trafiktillstånd

Om företaget transporterar gods med ett lätt eller tungt motorfordon eller fordonskombination på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd. Som företag räknas både juridisk och fysisk person oavsett om det finns vinstsyfte eller inte. Vissa undantag finns. Förutom de mer traditionella godstransporterna gäller kravet på trafiktillstånd även:

  • hemleveranser av matkassar, snabbmat och paket
  • bortkörning av sopor och möbelflytt, (även enstaka möbler) åt privatpersoner
  • transporter av annans häst än din egen
  • blomsterbud
     

Trafikansvarig

Företag som behöver trafiktillstånd måste utse minst en trafikansvarig som ska uppfylla kraven på gott anseende och yrkeskunnande och vara bosatt i EU.
 

Anmälan av fordon

Alla fordon som används i yrkesmässig trafik måste anmälas till Transportstyrelsen.
 

Beställaransvar

Den som har beställt en transport som bedrivs utan trafiktillstånd kan dömas till brott. Det gäller samtliga personer som i något led har avtalat om transporten. Den som ingår ett avtal med en transportör har en undersökningsplikt att kontrollera att tillstånd finns.


Mer information
 

  • Lyssna på vårt poddavsnitt om Trafiktillstånd och Trafikansvarig.
  • I Åkerihandboken hittar du all information som behövs för att driva åkeriföretag.
  • Behöver ni en trafikansvarig på företaget? Vår kurs Eget på väg förbereder dig för kunskapsproven hos Trafikverket.
  • Läs mer om beställaransvaret och hur du kan kontrollera om ett företag har trafiktillstånd hos Transportstyrelsen. Länk.