Världspremiär för självkörande T-pod på allmän väg i Jönköping

Publicerad mån, 12/03/2018 - 10:16

Svensk Åkeritidning var på plats i Jönköping den 15 maj när den första T-poden för första gången i världen rullade vid DB Schenkers anläggning i Jönköping, ett hyttlöst, eldrivet självkörande fordon för godstransport framtagen av Einride.

- Det är ingen lång sträcka, men det är ett första steg som kommer att revolutionera delar av vår bransch, säger Mats Grundius, vd i DB Schenker Cluster Sweden, Denmark, Iceland.

T-poden, det självkörande fordonet, trafikerar en sträcka mellan två av DB Schenkers anläggningar i Jönköping. Den totala sträckan är cirka 300 meter, varav cirka 100 är på allmän väg. 
T-poden körs av en operatör som är placerad Borås. Operatören sitter en kupol med 360-graders vy runt hela lastbilen. 

Från Schenkers sida ser man fördelar med T-poden och autonoma eldrivna lastbilar. Minskade utsläpp och minskade kostnader är några av dessa.

- Det är viktigt att gå långsamt fram, säger Mats Grundius. Det här är en möjlighet att skaffa oss kunskap om ny teknologi och är ett steg mot vår omställning till ett hållbart transportsystem. Elektrifiering och automation är definitivt framtiden och vi vill vara en del av den teknikutvecklingen och se vilka möjligheter och utmaningar som den bär med sig.

I samband med att DB Schenker och Einride redogjorde för sina planer att introducera ett självkörande fordon väcktes en del oro i chaufförsleden att deras jobb skulle försvinna.


- Det är verkligen inte så jag ser det, säger Mats Grundius. För det första måste vi ha utbildade chaufförer som övervakar fordonen och kan ta över kontrollen av dem om det behövs. Jag ser framtidens fjärrchaufförer som en del av ett team som jobbar i ett kontrollrum där T-podar övervakas och har beredskap för att ta över styrningen då situationen kräver det. För det andra har jag svårt att se att ett sådant fordon skulle kunna utföra distributionstrafik där själva framförandet av fordonet bara är en liten del av arbetsinnehållet.

Som det är nu finns potentialen i att använda T-poden i trafik mellan DB Schenkers terminaler och lager i landet där egen personal lastar fordonet i ena ändan och lossar det i den andra, det vill säga mellan kända lastnings- och lossningsställen.

T-podarnas främsta användningsområden, i alla fall i det korta perspektivet, är i mindre komplexa trafikmiljöer som till exempel på motorväg utan mötande trafik.


- Nästa steg för oss skulle kunna vara att prova T-poden på en längre sträcka – exempelvis mellan våra terminaler i Jönköping och Borås, säger Mats Grundius. Det är en möjlighet för oss att optimera vår internlogistik mellan våra anläggningar över hela Sverige. Ju fler punkter vi kan binda samman på detta vis, ju effektivare kan vi bli.

Att T-poden är eldriven ger minskade utsläpp och buller – men att den är självkörande ska förhoppningsvis även bidra till en ökad trafiksäkerhet.


- De flesta trafikolyckor som sker idag orsakas av den mänskliga faktorn, säger Mats Grundius. T-poden har omfattande säkerhetssystem som ska förhindra att något oförutsett händer, men jag är inte så naiv att jag tror att alla olyckor kommer att upphöra helt.

Jochen Thewes, CEO i DB Schenker-koncernen globalt, konstaterar att samarbetet med Einride är en milstolpe i resan mot framtidens transportsystem.

-Tack vare samarbetet med Einride kan vi nu introducera autonoma, helt elektriska lastbilar i ett kontinuerligt logistikflöde som delvis går på allmän väg, säger han.