Skattebefrielse för flytande biodrivmedel i ytterligare ett år

Publicerad mån, 09/06/2021 - 11:25

I fredags meddelade EU-kommissionen att de godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Untantaget gäller till utgången av 2022.

Att godkännandet bara gäller under ett år beror bland annat på att kommissionen anser att biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och att ett skatteundantag som sträcker sig över en längre tid kan vara oförenligt med reglerna för den inre marknaden i unionen, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Departementet skriver också att regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att hållbara biodrivmedel ska kunna fortsätta gynnas framför fossila drivmedel och att regelverket ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.