Sandahls kommenterar Schenker-artikel

Publicerad tis, 06/30/2020 - 11:42

Svensk Åkeritidning publicerade i nr 7/2020 en artikel som beskriver det avbrutna samarbetet mellan Sandahls Goods & Parcel och Schenker. Med anledning av innehållet i artikeln vill Sandahls förtydliga budskapet på ett par punkter.
 

Sandahls

Johan Ebefors, vd i Sandahls Goods & Parcel, är av uppfattningen att man av artikeln kan få intrycket att Sandahls kommer att sluta att trafikera de linjer man i dag kör på uppdrag av Schenker.

- Så är inte fallet, säger han. Sandahls kommer att fortsätta samtliga linjer vi i dag opererar på, och dessutom växla upp på nya linjer. För varuägarna kommer detta att innebära samma höga kvalitet de har i dag, men till ett väsentligt lägre pris. Genom att kapa ett led i logistikkedjan kommer Sandahls att bli mer flexibla, kundnära och kostnadseffektiva – vilket kommer våra kunder tillgodo.

Johan Ebefors betonar att Sandahls – utöver lastbilstrafiken – har ett ”unikt upplägg” med järnvägstrafik.


- Våra intermodala lösningar ger mycket låg miljöbelastning och är ett utmärkt alternativ för varuägare som, liksom vi, har hållbarhet på agendan, säger han. Sandahls bedriver sedan länge ett gediget miljöarbete. Genom att fortsätta att fokusera på de viktiga hållbarhetsfrågorna tar vi fortsatt ansvar för att våra logistiklösningar är på rätt väg.

Här är länk till Schenker-artikeln i Svensk Åkeritidning nr 7/2020