Ny biogasanläggning främjar cirkulär ekonomi

Publicerad tors, 04/29/2021 - 14:52

Skogsbolaget Stora Enso och energibolaget Gasum har invigt en ny biogasanläggning som omvandlar processvatten till flytande biogas (LBG vid Stora Ensos bruk i Nymölla.

Byggarbetet har nu slutförts och biogasanläggningen är redo att producera biogas.

– Vi har arbetat med det här projektet i tre år och är glada över att nu officiellt kunna öppna anläggningen", säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos division Paper. 

Drivkraften bakom projektet, som presenteras som banbrytande, var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar.

Förutom att utsläppen av växthusgaser är omkring 90 procent lägre för LBG jämfört med fossila alternativ elimineras även andra utsläpp, såsom svaveldioxid och partikelutsläpp. Genom att återanvända spillvattnet som uppstår under papperstillverkningsprocessen och utvinna organiska ämnen, skapas också en cirkulär ekonomi.

Samarbetet är enligt Store Enso det första i sitt slag i Sverige och påbörjades i december 2017. Det startade efter att Gasums svenska dotterbolag beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att producera biogas av brukets processvatten, samt omvandla den till flytande form. Stödet har kompletteras av investeringar från både Gasum och Stora Enso. 

Gasum kommer nu att kunna erbjuda LGB för tunga fordon på sina tankstationer i Norden och därmed tillgodose ökade krav på att minska trafikutsläppen. Även Stora Enso gynnas av återvinningen av processvatten vid bruket i Nymölla. Med en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) kontorspapper kan bruket omvandla restmaterial till en förnybar energikälla. Gasum konverterar brukets processvatten genom att köra det igenom biogasreaktorerna och bryta ned det organiska innehållet så att biogas bildas. Processen gör att en betydligt mindre mängd behöver bearbetas i vattenreningsverket.

Biogasanläggningen vid bruket i Nymölla.