Mer vätgas i nytt samägt bolag

Publicerad fre, 07/02/2021 - 08:18

Vätgasbolaget Hynion och nyatablerade bolaget Greenlogix har tecknat avtal om att bilda ett joint venture i syfte att leverera vätgas till Hynions vätgastankstationer. Satsningen ska skapa ett stadigt flöde av vätgas samtidigt som produktionen resulterar i en kolprodukt som kan användas som material i högteknologiska konstruktioner.

Båda parterna har testat sina teknologikoncept med bra resultat och är nu redo att bygga en pilotanläggning.

– Vår teknik är en katalytisk omvandlingsenhet som kan använda vilket kolväte som helst och dela upp det i rent kol och väte. Den använder mindre energi än alla andra kända processer, ger rena produktströmmar och släpper inte ut koldioxid eller andra växthusgaser, säger Manfred Lenzi som uppfunnit tekniken som Greenlogix använder och är vd för ett av Greenlogix ägarbolag, AGT.

Ulf Hafseld, vd för Hynion, är glad över samarbetet mellan bolagen.

– Genom att kombinera anläggningen och stationen kommer vi att använda båda produktflödena på ett mycket effektivt sätt. Denna inställning gör det möjligt att minska kostnaden för vätgas för att konkurrera med dieselkostnaderna för långa transporter. Dessutom finns en intäktsström från kolproduktförsäljning som gör det möjligt att snabbare nå vårt mål att bli en lönsam återförsäljare av vätgas, säger Ulf Hafseld.

Pilotanläggningen kommer att leverera tillräckligt med vätgas för att försörja en mindre lastbilsflotta eller en taxiflotta på upp till 200 taxibilar. Dessutom kommer den att producera kol i fast form i kvaliteter som är mycket eftertraktade i nya högteknologiska applikationer. Kapaciteten kan utökas på ett modulärt sätt för att möta den ökande efterfrågan.

– Pilotanläggningen kommer att byggas för att verifiera konceptet och fintrimma tekniken. Vi planerar för att sedan expandera med fler stationer med produktion av kol och vätgas på plats i Skandinavien och Europa, säger Ulf Hafseld.