Koncept för autonoma transporter testas i Hässleholm

Publicerad ons, 06/02/2021 - 09:51

En lång rad stora aktörer har startat ett nytt projekt i Hässleholm som innebär tester av livsmedelstransporter mellan Bergendahls Food och Autoport logistikcenter med autonoma, eldrivna lastbilar. En viktig del i projektet är att undersöka hur lokalt producerad energi kan användas för att skapa energieffektivitet i hela värdekedjan.

Ett konsortium bestående av Eon, Bergendahls Food, Autoport och AFRY har i samarbete med Scania inlett en förstudie för att utveckla en affärsmässig och hållbar lösning för framtidens logistik, som en del av ett smart stad-koncept. Förstudien är den första delen i ett projekt som ska möjliggöra autonoma transporter mellan Bergendahls Food och Autoport logistikcenter i Hässleholm. I steg två och tre kommer transporterna att utökas, först lokalt och sedan regionalt.

– Det som gör projektet unikt är att vi tittar på hur lastbilarna, och i förlängningen även aktörerna i området där transporterna sker, kan använda lokalt producerad energi från till exempel solceller, samt delning, balansering och lagring av energi för att skapa energieffektivitet genom hela värdekedjan, säger Marc Hoffmann, vd på Eon Sverige.

Aktörerna ska undersöka allt från laddinfrastruktur med solceller till vilken mjukvaruutveckling som behövs för befintliga logistik-, fordons- och navigeringssystem. Man vill bland annat veta hur eldrivna autonoma fordon kan utnyttja tiden för av- och omlastning till att ladda batterierna och samtidigt vara uppkopplade mot internetbaserade logistiksystem. Vidare kommer aktörerna att skapa ett ekonomiskt och juridiskt ramverk, som kan användas av andra aktörer i Sverige för att bidra till en sammanhållen värdekedja i transportsystemet.

Projektdeltagarna räknar med att ha elektrifierade, autonoma lastbilstransporter i drift inom ett till två år. I projektet ingår även att automatisera i- och urlastning.

– Vi ser att utvecklingen mot smarta hållbara transporter går för långsamt. Genom att göra ett skarpt projekt vill vi visa att tekniken redan finns men att det krävs ett nytt mindset för att påskynda omställningen. Affärs- och miljömässiga vinster sker på alla nivåer såsom energi, effektivitet och logistik, säger Magnus Sjöström, digitaliseringsexpert på AFRY.

– Vi på Bergendahls Food vill vara med och driva utvecklingen mot smarta, hållbara transporter. Vår ambition är självklart att minska vårt klimatavtryck men vi ser också goda möjligheter till högre resursutnyttjande av våra fordon, säger Andor Döme, transportchef på Bergendahls Food.

 

De deltar i projektet

Följande aktörer ingår i projektet: AFRY,Autoport, AI Innovation of Sweden, Bergendahls Food, Eon, Future by Lund, Hässleholms kommun, Hässleholms Energi, Regionfastigheter i Region Skåne, Rymdstyrelsen, Scania, Wexoe samt Øresundsbro Konsortiet.

Hässleholm är arena för ett nytt projekt inom autonoma godstransporter. Foto: Daniel Larsson