IDS satsar på HVO100 på fler stationer

Publicerad ons, 06/02/2021 - 10:39

IDS, OKQ8:s servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa, ska nu erbjuda förnybar diesel (HVO100) från Neste My till lastbilar på allt fler stationer runt om i landet. Nu kompletteras de OKQ8-stationer som redan är väl anpassade för tung trafik med IDS:s kortläsare.

Det här innebär att IDS:s (International Diesel Service) stationsnät får 15 nya tankställen i Sverige och att det i slutet av året kommer att finnas omkring 65 IDS-stationer i landet. På alla nya stationer, men även på flera av de befintliga IDS-stationerna, införs den förnybara dieseln efter hand.

– Vi ser att intresset för förnybart bränsle ökar stort bland åkerier och lastbilscentraler som kör tyngre ekipage. Genom att tillgängliggöra Neste My Förnybar Diesel (HVO100) på fler stationer skapar vi möjlighet för den tyngre yrkestrafiken att minska sina utsläpp på ett smidigt och enkelt sätt, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8. 

HVO100 tillverkas av helt förnybara råvaror som avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedels- och etanolproduktion och släpper ut betydligt mindre koldioxid än fossil diesel.

IDS-stationerna är byggda så att stora tunga fordon kan tankas snabbt och enkelt. Med höghastighetspumparna som stationerna är utrustade med kan man fylla upp 1 000 liter drivmedel på cirka åtta minuter. För att tanka på en IDS-station behövs ett särskilt företagskort på vilket man kan tanka med både i Sverige och runt om i Europa.

 

Om IDS

IDS (International Diesel Service) är ett koncept inom OKQ8 som riktar sig till den tunga yrkestrafiken. IDS har knappt 50 dieselanläggningar i Sverige och över 760 anläggningar i 27 länder runt om i Europa. Samtliga anläggningar är automatstationer med höghastighetspumpar som är öppna dygnet runt och specialbyggda för tung yrkestrafik och smidig passage.