Historiskt få omkomna i vägtrafiken 2020

Publicerad fre, 04/30/2021 - 08:12

Under 2020 dödades 204 personer i vägtrafikolyckor, mot 221 året innan. Antalet omkomna i vägtrafiken 2020 var därmed det lägsta som någonsin uppmätts i den officiella statistiken. Det visar Trafikanalys statistik för vägtrafikskador.

I vägtrafiken dödades 204 personer i olyckor* under 2020, mot 221 året innan. Därmed minskade antalet omkomna med 17 personer (- 8 procent). Av de 204 omkomna var 46 kvinnor och 158 män, och 15 var barn (under 18 år).

Av de omkomna i vägtrafikolyckor under 2020 var 60 procent skyddade trafikanter, vilket betyder att de färdades i personbil, lastbil eller buss. Under 2020 omkom fler personbilsförare men färre passagerare, jämfört med 2019. Antalet omkomna i lastbil minskade från 29 personer 2019 till 16 personer år 2020. Ingen omkom i buss under 2020, och inte heller under 2018 eller 2019.

Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Motorcyklisterna som omkom var samtliga förare och alla utom en var män. 11 av de 28 motorcyklisterna omkom i singelolyckor.