Grönt ljus för logistikpark i Sundsvall

Publicerad ons, 08/14/2019 - 09:05

Den 10 juli meddelade Högsta Domstolen ett positivt besked för logistikparken i Sundsvall. Det handlar om en positiv dom som lämnats av mark- och miljödomstolen som inte kommer att omprövas. Detta betyder att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

- Det här är en viktig milstolpe för projektet, säger Sven Magnusson, vd i Sundsvall Logistikpark.

Sundsvalls hamn kommer att byggas ut med en containerhamn, en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen samt tillhörande vägar och järnvägar.