Godsolymerna ökar i Göteborgs hamn

Publicerad fre, 04/30/2021 - 08:45

Godsvolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn i flertalet segment, trots covid-19-pandemins påverkan på den globala logistiken. Det visar Göteborgs hamns volymsiffror för årets första kvartal.

I mars 2020 slog Covid-19-pandemin till med full kraft i Sverige och stora delar av omvärlden. Men det hann inte ge några större effekter på det första kvartalets godsvolymer i Göteborgs hamn 2020.

Under första kvartalet i år har världshandeln däremot starkt präglats av pandemin, där bland annat bristen på tomcontainrar såväl som fortsatta nedstängningar och smittspridning varit försvårande faktorer. Trots detta ökar flödena genom Göteborgs hamn i segmenten container, roro och nya bilar.

– Vi har ett betydligt svårare läge nu än vad vi hade för ett år sedan. Att volymerna trots detta ökar i Göteborgs hamn visar på hur anpassningsbar och lösningsinriktad logistikbranschen är. Alla arbetar väldigt hårt i alla led för att parera de utmaningar som uppstått, och i Göteborg och Sverige kan vi konstatera att vi tillsammans varit väldigt framgångsrika, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Störst ökning under det första kvartalet hittas i hamnens roro- och bilterminaler. De intraeuropeiska roro-flödena till och från Göteborgs hamn ökade med tre procent till 141 000 hanterade enheter jämfört med samma period 2020. Detta trots brexiteffekter som minskat volymerna till och från Storbritannien med elva procent under perioden.

Antalet nya bilar som hanterades i Göteborgs hamn uppgick till 73 000, vilket innebär en ökning med nio procent jämfört med första kvartalet 2020. Under slutet av 2020 skedde en viss återhämtning från den kraftiga nedgången under april och maj, och under första kvartalet tog återhämtningen fart på allvar. Främst är det exportbilar för den europeiska marknaden som ökar.

Efter en trevande start på året tog containerhanteringen fart rejält i mars, som blev den enskilt starkaste månaden sett till volymer på containersidan i hamnen sedan februari 2013. Totalt sett landade ökningen för kvartalet på en procent, jämfört med samma kvartal 2020, som också det var ovanligt starkt. Ökningen skedde trots försvårande pandemieffekter och påföljande tomcontainerbrist.

I passagerarsegmenten där kryssning och färja ingår, syns samma fortsatta effekter till följd av de rese- och avståndsrestriktioner som präglade större delen av förra året. Jämfört med första kvartalet 2020, då dessa restriktioner infördes först i mars månad, var minskningen av passagerare 71 procent.

Efterfrågan på  energiprodukter har också minskat under pandemin. Här minskade Göteborgs hamns hantering med tolv procent jämfört med förra året. Volymerna var som lägst i januari, men återhämtade sig något under kvartalet.

Nordens största hamn har klarat pandemin bra. Nu ökar godsvolymerna igen.