Fordonsmarknaden återhämtade sig 2021

Publicerad fre, 01/07/2022 - 09:20

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med omkring tre procent. De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020. Även lastbilar, både lätta och tunga, ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Fordonsåret 2021 inleddes med en stark återhämtning i ekonomin efter ett tufft 2020. Det gav ett uppsving i nyregistreringarna som ökade kraftigt under det första halvåret. Pandemin fortsatte dock i hög grad att påverka branschen. Den stora effekten var den brist på komponenter, inte minst halvledare, som resulterade i stora störningar i produktionen med påverkan på både antalet fordon och leveranstider. Normalt är det storleken på efterfrågan som styr hur mycket som produceras, men 2021 blev det tillgången på komponenter som styrde. Under andra halvåret bromsades uppgången av utbudsproblem.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) ökade med nära 17 procent till 36 236. Det var ändå 33 procent under 2019 års nivå, vilket indikerar att även bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Andelen eldrivna lätta lastbilar ökade från 6,4 procent under 2020 till 7,5 procent under 2021.

– Vår prognos för nyregistrerade lätta lastbilar är 44 000 fordon 2022, vilket motsvarar en ökning med 21 procent jämfört med 2021. Prognosen för andelen eldrivna lätta lastbilar är 17 procent, vilket främst förklaras av att många nya elmodeller kommer ut på marknaden under 2022. Den 1 april skärps malusen ytterligare vilket slår hårt mot lätta lastbilar som redan har en orimligt hög förhöjd fordonsskatt de tre första åren. Att vi trots detta förutser en ökning förklaras av att vi ser ett uppdämt behov hos många företag att förnya sin vagnpark, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade under 2021 med sju procent till 5 303 fordon. Det avspeglar enligt Mattias Bergman det stärkta konjunkturläget, samtidigt som även tillverkningen av tunga lastbilar drabbats av produktionsstörningar och leveransproblem. Under året har flera lastbilstillverkare haft produktionsstart av elektriska fordon.

– Under 2021 har 48 tunga eldrivna lastbilar satts på marknaden, vilket visar på att omställningen nu inleds för tunga lastbilar, säger Mattias Bergman.

Antalet nyregistrerade lastbilar är på väg upp igen.