Fler fastigheter får laddstolpar

Publicerad tors, 05/07/2020 - 10:34

Branschorganisationen Fastighetsägarna kommer genom ett nytt samarbete med Rexel att underlätta för fastighetsföretag som vill satsa på solel och laddstolpar. Fastighetsägarna tror att efterfrågan kommer att vara kraftig de närmaste åren.

- Vi laddar för en elbils- och solcellsboom, säger Lars Stjernfelt, affärsutvecklingschef på Fastighetsägarna GFR. Vi behöver påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle och vi vet att många av våra medlemmar vill göra de nödvändiga investeringar som nu krävs för vår bransch ska bidra till en förnybar energiförsörjning. Men att investera rätt kan upplevas som både krångligt och svårnavigerat. Därför har vi ingått ett samarbete som kommer att underlätta för fastighetsägare att fatta kloka och hållbara investeringsbeslut.

Även om tillväxten för solcellsinstallationer idag är stor, så har man hittills bara skrapar på ytan, med tanke på att det finns runt 300 kvadratkilometer tak och fasader på svenska fastigheter. Även intresset för elbilar växer kraftigt och de cirka 9 500 laddpunkter som fanns under första kvartalet i år räcker inte för de 107 000 laddbara bilar som nu finns i Sverige.


- Vi ser fram emot att hjälpa Fastighetsägarnas medlemmar att räkna och ge förslag på de installationer som passar varje fastighet bäst både när det gäller solel och laddstolpar, säger Rexels vd Håkan Hedberg. Vi ser också till att hitta rätt partner för att installation och underhåll och kommer att hjälpa till vid ansökningar om solcellsstöd.

För Rexel innebär samarbetet att man blir en partner framförallt för de mindre och mellanstora fastighetsägare som inte har resurserna att sätta sig in i alla de tekniska lösningar som finns på marknaden och bedöma vilken lösning som passar bäst på den egna fastigheten. Tanken med det nya samarbetet är att Rexel ska bli en partner och Fastighetsägarnas medlemmar i alla steg i processen från förslag på installation till att installationen är på plats och får rätt underhåll.