Eldrivna lastbilar öppnar för leveranser dygnet runt

Publicerad tis, 06/21/2022 - 13:41

Transporter med ellastbilar nattetid i stadskärnor bidrar till ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp och bättre effektivitet. Det hävdar branschföreträdare som vill att ellastbilar undantas från förbudet mot tung fordonstrafik nattetid. Infrastrukturminister Tomas Eneroth tycker att det är en utmärkt idé.

Lokala trafikföreskrifter hindrar trafik med tunga lastbilar mellan 22.00 och 06.00 i flera svenska städer. Avsikten är att boende ska slippa störande trafikbuller som kan skada sömn och hälsa. Föreskrifterna, som utformades före ellastbilens genombrott, inkluderar alla lastbilstransporter oavsett vilken typ av fordon som används.

– Vi pratar om gammal lagstiftning från förbränningsmotorernas tid som inte tar hänsyn till att ny, tyst och utsläppsfri teknik kan bidra till en frihetsgrad runt transporter som skapar fler fördelar än nackdelar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

I en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet i april framhåller Svante Axelsson, tillsammans med företrädare för en handfull dagligvaruföretag och lastbilsproducenter, det okontroversiella i att ändra trafikförordningen. Att undanta ellastbilar från förbudet skapar viktiga mervärden för alla, hävdar debattörerna.
Ett av dessa är att bilköerna på dagen sprids ut när stora och långsamma fordon försvinner från morgontrafiken. Det minskar köer, farliga trafiksituationer, tidspress och bidrar till en bättre arbetsmiljö med högre och mer lönsam nyttjandegrad. Ett annat är att livsmedelsbutiker, restauranger och andra transportköpare kan börja dagen med nya, fräscha leveranser innan kunderna är på plats.
– Man ska heller inte glömma att på sikt sporrar det även till snabbare övergång från fossilt till fossilfritt, understryker Svante Axelsson.

Efterfrågan på att kunna utnyttja kapaciteten alla dygnets timmar märks tydligt i dagligvaruhandeln. Helena Blom, transportchef på Dagab, pratar om möjligheten att kunna avlasta staden.

– Leveranser i storstäder är den svåraste utmaningen. Nattetid kan vi utföra säkrare leveranser med färre riskfaktorer som omgivande trafik och människor. Samtidigt har butikerna tillgång till färskare varor redan på morgonen.

Även Stefan Bergström Hedmark, vd för restaurangrossisten Martin & Servera Logistik, är positiv till transporter med ellastbilar nattetid. Totalt har företaget idag en ellastbil i drift och fler eldrivna lastbilar är på väg in i fordonsflottan.

– Vi för en tät dialog med våra kunder och driver flera projekt med Stockholms stad och KTH som uppvisar positiva synergier.

 

Sveriges Åkeriföretag ser också positivt på förslaget. Att lastbilar länge varit ett störningsmoment i stadskärnor nattetid vill SÅ ändra på. Man flaggar dock för att det finns frågor att lösa om förslaget ska kunna fungera fullt ut.

– Det är egentligen inte konstigt att åkerier är verksamma på nätter. Men i stadskärnor uppstår ändå vissa frågeställningar. Hur ska godsmottagningen se ut och vilka krav ställer det på transportköparna? Hur mycket buller ska tillåtas? För även om själva eldriften är tyst uppstår ändå ljud vid själva av- och pålastningen. Och så finns det en kostnadsaspekt att ta ställning till då det kostar mer att anställa folk nattetid, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

 

Svensk Åkeritidning har även sökt ansvariga på infrastrukturdepartementet för en kommentar. I ett skriftligt svar låter infrastrukturminister Tomas Eneroth meddela att regeringen är positiv till förslaget:
”Jag tycker det låter som ett utmärkt förslag. Omställningen till fossilfria lastbilstransporter är helt avgörande för att klara klimatet. Regeringen utesluter inte att förtydliga kommunernas möjligheter att göra undantag för ellastbilar nattetid om det skulle visa sig behövas. För att öka takten i elektrifiering satsar regeringen på en klimatpremie för den som köper en miljölastbil och ger stöd på upp till 100 procent för att sätta upp laddstolpar för lastbilar. Så kan vi möjliggöra för fler att ställa om”, skriver Tomas Eneroth.

Text: Veronica Rönnlund Aldman

Relativt enkla regeljusteringar skulle göra det möjligt att sköta leveranser till exempelvis butiker i staden under natten eller tidiga morgonen. Foto: Volvo Trucks