Eldriven lastbil statskott för NTEX fossilfria investeringar

Publicerad tors, 02/11/2021 - 22:27

NTEX, ett av Sveriges största privatägda transport- och logistikbolag, ska nu investera i fossilfria fordon. Först ut är en helt eldriven lastbil från Volvo Lastvagnar som kommer att användas för distribution i Göteborgsregionen.

Under onsdagen mottog NTEX bolagets första eldrivna lastbil, en Volvo FL Electric från Volvo Lastbilars elfordonsprogram. Lastbilen är en av de första privatägda av sitt slag i Västsverige.

– Jag vet att det har varit stor efterfrågan på dessa fordon och vi på NTEX är väldigt glada att kunna göra denna investering. Ellastbilen är en viktig del i vårt miljöengagemang. Målet är att vi ska använda fossilfria fordon så snart som möjligt och eldrift är ett av flera intressanta alternativ, säger NTEX grundare och vd, Thomas Ström.

NTEX lastbilar körs sedan ett antal år med HVO-diesel och företaget tittar nu också på alternativ, exempelvis vätgas och el.

– Vi är mycket glada och stolta över att även NTEX väljer vår helelektriska lastbil. Volvo FL Electric, som ersätter dagens dieseldrivna lastbil, minskar utsläppen till noll från avgasröret och ger en avsevärt lägre bullernivå. Det innebär positiva effekter inte bara för föraren, utan för alla som rör sig i stadsmiljön där lastbilen transporterar sitt gods, säger Ebba Bergbom Wallin, affärsområdesansvarig för elektromobilitet på Volvo Lastvagnar Sverige.

Den nya lastbilen tas i bruk inom kort och ersätter ett av bolagets befintliga fordon som transporterar gods i och runt Göteborg. Ellastbilen är specificerad utifrån NTEX behov för det tänkta transportuppdraget och även batterikapaciteten är anpassad, för att kunna säkra att lastkapaciteten blir så hög som möjligt. Körningarna är på runt 120 km per dag och fordonet kommer att laddas nattetid vid den nybyggda laddstationen på en av NTEX terminaler på Hisingen.

NTEX första elektriska lastbil, en Volvo FL Electric.