Bra Miljöval skärper kraven på miljömärkt el

Publicerad tors, 10/07/2021 - 10:10

Producenter av el från vind, sol, vatten och biokraft som vill använda märkningen Bra Miljöval ställs nu inför tuffare krav. Anledningen till skärpningen, där alla organisationer kommer att behöva ansöka om ny licens, är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket.

Bra Miljövals miljömärkning för elenergi har funnits sedan 1995. Syftet med miljömärkningen är att driva utvecklingen mot hållbar energiförsörjning och effektiv energianvändning.

Förnybar energi är en förutsättning för att minska klimatavtrycket, men det räcker inte med att enbart fokusera på energins ursprung för att energisystemet ska vara hållbart och bevara den biologiska mångfladen. Det konstaterar Bra Miljöval som nu alltså skärper miljökraven på elenergi.

– Vi kan inte nöja oss med att minska klimatavtrycket. Vi måste även miljöanpassa all den förnybara elproduktionen för att värna om biologisk mångfald. Det finns bland annat stora problem inom skogsbruk och i strömmande vatten. Vid produktion av el baserad på bioenergi riskerar naturvärden att försvinna på grund av ohållbart skogsbruk. Inom vattenkraften är det nödvändigt att få bort onaturlig vattenreglering och vandringshinder för att inte förstöra livsmiljöer för djur och växter, säger Jesper Peterson, enhetschef för Bra Miljöval Energi.

Miljömärkningen skärper även kraven på elproduktionen för vind och sol.

–  För att solpaneler inte ska stå på känsliga naturområden har stoppområden upprättats. Inom vindkraften har tidigare stoppområden uppdaterats. Det har dessutom tillkommit krav att vindkraftsparker ska förses med mjukvara för att till exempel skydda fladdermöss som annars riskerar att skadas, säger Jesper Peterson.

Förutom miljökrav på elproduktionen måste alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätta medel till fonder som används till miljöförbättrande projekt. Årligen avsätts i genomsnitt 25 miljoner via Bra Miljöval.

De nya miljökraven för el märkt med Bra Miljöval ersätter kraven som gällde från 2009 och de drygt 60 energibolag som säljer miljömärkt el får nu ansöka om ny licens.