Bellman Group investerar stort i nya maskiner

Publicerad fre, 07/03/2020 - 11:41

Satsningarna på infrastruktur i Sverige fortsätter och Bellman Group ser positivt på framtiden. Därför har bolaget beslutat förnya och utöka maskinparken med 27 Caterpillar-maskiner från Zeppelin Sverige. Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande i valet av maskiner.
 

Bellman Group och dotterbolaget VSM har visat en stark tillväxt de senaste åren och efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt god. Nära 60 procent av omsättningen kommer från infrastruktur, ett marknadssegment som förväntas fortsätta växa.  


- Västlänken, Västkustbanan, Slussen, Sälens Flygplats och Ostlänken är bara några exempel på de spännande infrastruktursatsningar som görs i Sverige,  säger Håkan Lind, vd i Bellman Group. Bellman Group är delaktig i denna utveckling genom att våra tjänster inom sprängning, schaktning och transporter gör det möjligt att bygga. Corona-pandemin har drabbat samhället på många olika vis, men nu är det tid att våga satsa för framtiden och beslutsfattarna är väl medvetna om att investeringar i till exempel spårbunden trafik ger både jobb och miljövinster. 

Bellman Group strävar efter att vara en hållbar leverantör till bygg- och anläggningsbranschen och till koncernens prioriterade områden hör bland annat en god arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan. Dotterbolaget VSM Entreprenad har tecknat avtal med Zeppelin Sverige om att investera i 27 Caterpillar-maskiner, varav 13 hjullastare, 10 grävmaskiner och fyra dumprar.  


- Viktiga faktorer för oss har varit att välja maskiner med låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer och som är ledande ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, säger Staffan Haglund, vd i VSM Entreprenad. Caterpillar har kommit långt i utvecklingen med allt från tekniska lösningar och drivlinor till säkerhetssystem och förarmiljöer. Moderna, effektiva och fräscha maskiner attraherar dessutom förare och det är viktigt för oss.

Håkan Lind framhåller att Bellman Group har inte slagit av på takten under det första halvåret, utan bolaget har till och med ökat personalstyrkan.


- Nu är vår förhoppning att politikerna ska se möjligheterna med att snabba på förnyelsen och utbyggnaden av infrastruktur i Sverige, för miljöns och ekonomins skull, säger han. När det händer är vi redo att välkomna fler medarbetare till Bellman Group.