Bellman Group förvärvar Norrvidinge

Publicerad ons, 04/21/2021 - 16:16

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Norrvidinge, som tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige.

Förvärvet är enligt Bellman Group ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Bellman Group har inte tidigare varit representerad i södra Sverige där Norrvidinge har en mycket stark position.

Köpeskillingen uppgår till 283 MSEK och erläggs kontant och via en säljarrevers. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå enligt särskilda villkor. Säljarna till Norrvidinge återinvesterar en del av köpeskillingen i Bellman Group och blir därmed näst största ägare efter Verdane. Förvärvet är bland annat villkorat av att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Tillträde förväntas ske i juni 2021. 

Norrvidinge omsatte enligt uppgifter fråjn Bellman Group 931 MSEK år 2020 med ett normaliserat resultat (EBITDA) om 69 MSEK enligt K3. Bolaget sysselsätter 400 medarbetare och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare.

– Förvärvet av Norrvidinge ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi och framför allt vår önskan att fortsatt expandera verksamheten i södra Sverige. Det känns spännande och kul att få välkomna Norrvidinge till gruppen. Norrvidinge har en affärsmodell som passar väldigt bra in i Bellman Group. Ett välskött och expansivt bolag som innebär att Bellman Group ytterligare stärker sin position på marknaden, säger Håkan Lind, vd för Bellman Group.

Norrvidinge-gruppen grundades år 2000 och ägs av Martin Nilsson, Per-Eric Troneus och Johan Beermann via bolag. Avsikten är att en representant för Norrvidinge ska erbjudas en plats i Bellman Group AB:s styrelse. 

– Norrvidinge-koncernen har under de senaste åren utvecklats mycket positivt och expanderat verksamheten på ett fantastiskt sätt. Som Norrvidinges huvudägare är det ett naturligt steg i en vidare utveckling att bli en del av en stark aktör som Bellman Group, säger Martin Nilsson och Per-Eric Troneus.

– Norrvidinge har en stark position som ledande på marknaden och en framgångsrik affärsmodell. Vi är övertygade om att vi kommer tillföra Bellman Group värden, säger Johan Beermann, vd på Norrvidinge.

 

Om Norrvidinge

Norrvidinge består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB.

 

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna.

Under 2020 omsatte koncernen 1,7 miljarder kronor och bolaget har över 400 anställda och ca 1 000 underentreprenörer.

Norrvidinge blir del av Bellman Group.