A.P. Möller förvärvar KGH Customs

Publicerad mån, 07/06/2020 - 23:11

Den danska rederikoncernen A.P. Möller Maersk, som bland annat äger APM Terminals, förvärvar det Göteborgs-baserade tullservicebolaget KGH Customs av riskkapitalbolaget Bridgepoint.

Genom förvärvet räknar Maersk med att koncernens totala erbjudande inom tulltjänster kommer att förbättras avsevärt.


Omsättningen i KGH Customs uppgick 2019 till 890 miljoner kronor med ett ebitda-resultat (rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar) på 160 miljoner kronor.

Brigdepoint har ägt KGH Customs sedan 2013 och under denna tid har KGH Customs expanderat rejält.

KGH Customs har i dag 770 medarbetare och bedriver verksamhet i 12 länder.