14 medarbetare får gå när NCC lägger ner Loop Industries

Publicerad tors, 02/14/2019 - 18:32

Den 14 juni i år avvecklas verksamheten i Loop Industries. 14 personer har varslats om uppsägning till följd av avvecklingen. Det innebär att tjänsterna/marknadsplatserna Loop Rocks, Loop Rocks Express, Hauly och Hauly Plus upphör. 

- Främsta skälet till att NCC tagit beslut om att avveckla dessa tjänster och marknadsplatser är att det har varit svårt att hitta externa investerare för att få breddat ägande i Loop Industries, säger Anna Trane, chef för extern kommunikation i NCC till Svensk Åkeritidnings nätupplaga. Tajmingen för en ägarspridning av Loop Industries har inte varit den rätta.

Anna Trane förklarar att NCC på koncernnivå, parallellt med utmaningen att bredda ägandet i Loop Industries, har tagit fram ett åtgärdsprogram för att uppnå ökad lönsamhet.


- Hösten 2018 presenterade NCC ett antal åtgärder för att uppnå ökad lönsamhet, säger hon. Det handlar bland annat om försäljning eller avveckling av sidoverksamheter och ökad fokus på NCC:s kärnverksamhet. Avvecklingen av Loop Industries sker i enlighet med detta åtgärdsprogram.

Loop Rocks är en marknadsplats för stenmaterial och fyllnadsmassor.

Loop Rocks Express är en e-handelsplats för stenmaterial riktad till konsumenter och mindre företag i Stockholmsområdet.

Hauly är en digital beställningstjänst för transporter inom bygg- och anläggning. Det handlar om ett virtuellt åkeri, som matchar utbud och efterfrågan på transporter av material till arbetsplatser inom bygg och anläggning via en öppen plattform och app. Det kan till exempel handla om materialleveranser, transporter av schaktmassor, leveranser av färdig betong till byggarbetsplatser med mera.

Svensk Åkeritidning har följt och rapporterat om verksamheten i Loop Industries i allmänhet och om verksamheten i Loop Rocks och Hauly i synnerhet. Det var sommaren 2016 som NCC lanserade appen Loop Rocks, en marknadsplats för byggbranschen. Där kunde material köpas och säljas mellan olika byggarbetsplatser.

Några månader efter start användes appen av stora aktörer som – utöver NCC – Peab, Skanska och Svevia. Men även privatpersoner kunde använda sig av tjänsten.

NCC är sedan många år tillbaka ett av Sveriges största bygg- och anläggningsbolag som konstruerar och bygger till exempel broar, fastigheter och vägar. Med Loop Industries som nu läggs ned, ville NCC utveckla nya digitala lösningar och tjänster för byggbranschen inom logistik, material och transporter.  


- NCC behåller dock rättigheterna för de IT-plattformar som utvecklats för och som använts av Loop Industries, säger Anna Trane. Vi tar samtidigt med oss lärdomarna från Loop Industries in i det fortsatta arbetet inom NCC.