Best Transport räknar med rekordår inför jul

2017-12-06 14:02

Julhandeln har dragit igång med full kraft och i takt med e-handelns tillväxt väljer också allt fler att handla julklappar via nätet. Best Transport rustar sig för årets mest hektiska period och sår nu en rekordmånad inför jul. Bolagets vd, Niklas Knight, tror på en fördubbling av antal leveranser jämfört med föregående år.

E-handelns enorma expansion har varit en betydande faktor till att Best Transport de senaste åren flerdubblat antalet leveranser och 2017 ser inte ut att bli ett undantag. Inför jul ökar trycket dessutom avsevärt. Leveransvolymerna har i december de tre senaste åren nästan dubblerats i jämförelse med snittet för årets övriga månader.

Under föregående års jul ökade leveranserna med 97 procent och detta år förväntas julmånaden slå alla rekord.

- Vi tror på och planerar för en fördubbling av antalet leveranser inför årets jul jämfört med 2016, säger Niklas Knight, vd i Best Transport. Inte minst för att e-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas, men också för att efterfrågan ökar på snabba hemleveranser på kvällstid. Där är vi väldigt konkurrenskraftiga.

Många väljer bort den stressiga julshoppingen i butikerna för att istället näthandla hemma i lugn och ro. Samtidigt finns en oro hos konsumenterna att klapparna inte ska levereras i tid.

Som transportföretag krävs en kraftsamling under julmånaden för att förbereda sig på ett fördubblat antal leveranser. Best Transport tar in mer resurser på områden som trafikledning, kundtjänst och inte minst fordon. För att också ge mottagaren mer kontroll över leveransen kan budbilen dessutom följas genom en realtidskarta på leveransdagen.

- Med vår tjänst kan e-handlare ha en senare tid för sista beställning och ändå garantera leverans innan jul, säger Niklas Knight. Vi kommer att göra allt vi kan för att underlätta våra e-handlares viktiga julförsäljning och samtidigt bidra till att slutkonsumenterna får en fridfull jul.

Anders Karlsson