NCC tar över Voglers bergsprängning

2017-11-12 18:26

NCC Industry förvärvar bergsprängningsverksamheten av Voglers Sverige AB. Affären stärker NCC Industrys position i södra och västra Sverige och ligger i linje med NCC:s strategiska beslut att växa inom bergsprängning.

Voglers är specialiserade på bergsprängning för ballastindustrin. De är i dag verksamma i ett 40-tal anläggningar i södra Sverige och har cirka 25 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till cirka 80 miljoner kronor.

Voglers Sverige AB, som är ett välkänt sprängföretag i branschen, utför borr- och sprängarbeten i Väst- och Sydsverige. Företaget är väl insatt i de mark- och bergförhållanden som råder i dessa delar av landet. Förutom välrenommerad kompetens medför köpet även tillgång till en nybyggd verkstad i Ulricehamn där NCC framöver kommer att kunna serva delar av maskinparken.

Med förvärvet, som genomfördes den 1 december i år, följer ägarna samt samtliga anställda, cirka 25 personer. Klas Vogler, vd kommer arbeta vidare i företaget liksom Jan Johansson, idag produktionschef. NCC Industrys sprängverksamhet leds av Martin Malmsten.

Anders Karlsson