Gemensam träff svetsar samman Sveaskogs logistik

2017-11-12 18:24

Kedjan mellan skog och industri har många länkar som tillsammans skapar ett virkesflöde. Utveckling av samarbetet mellan logistiker, avverkningsledare, åkerier, transportledare och virkesköpare gör kedjan ännu starkare och ger nöjdare kunder, något som Sveaskog alltid eftersträvar.

Det framgår av pressinformation från Sveaskog.
Ett sätt att smörja den redan välfungerande kedjan är att samlas och sammansvetsas, något som Palmqvist Åkeri och VSV Frakt tog initiativ till och genomförde tillsammans med Sveaskog under en höstdag i Åtorp.
Under en eftermiddag sammanstrålade representanter för de tre företagen för att fokusera på miljö, säkerhet och virkesflöde. Något som alla parter är mycket nöjda med såhär i efterhand.
- Grunden till den här typen av insatser är ett oerhört bra samarbete som vi vill fördjupa ännu mer, säger Erik Palmqvist på Palmqvist Åkeri. Det är viktigt för kommunikationen att träffas även personligen. Det gör väldigt mycket när man sedan samtalar över telefon eller mejlar.
Emelie Refónd, logistiker i Sveaskogs marknadsområde Mitt, håller med. Hon menar att det är viktigt att skapa en gemenskap för att få alla att känna att man strävar åt samma håll.

- Som logistiker träffar jag ofta de ansvariga, säger hon. Men de i sin tur har ju många chaufförer under sig som också ringer oss på Sveaskog om viktiga frågor, ofta för att förbättra flödet.

Emelie Réfond konstaterar att de nu fick vi ansikten på varandra.

- De fick äntligen se vem den där Emelie är, säger hon med ett leende.

I många fall har Sveaskog kontrakt med ett åkeri eller transportföretag som har en leveransplan för ett angivet område.

I det här området är upplägget lite annorlunda. ”Team 23” är unikt då det är två transportföretag som delar samma leveransplan.

- Vi har därmed ett gemensamt ansvar att månadsplaner och kvoter nås, säger Lene-Maj Willander, VSV Frakt. Varje transportföretag har ett eget kontrakt med Sveaskog men det är av stor vikt att VSV Frakt och Palmqvist Åkeri har ett gott samarbete för att vi ska kunna leverera och prestera det Sveaskog önskar.

Något som kanske inte alla tänker på är vilken viktig roll de enskilda chaufförerna spelar i leveransen av rundvirke till industrin. Det faller ofta på deras lott att förklara för nyfikna ortsbor varför skogen körs bort, och då är vänligt bemötande a och o. I nästa steg ska de utföra en korrekt och punktlig leverans till kund. Båda dessa delar klarar de med bravur.
För att lyckas med virkesflödet från det att man planerar en avverkning, till dess att råvaran är levererad till kund är det viktigt att alla led är delaktiga. Emelie Refónd framhåller att alla ständigt måste fundera på vad just de kan göra för att förbättra både sin egen och nästa leds del i processen. VSV:s Lene­Maj Willander håller med:

- Samarbetet, både inom åkerierna och mellan oss och Sveaskog, är idag mycket gott, säger hon. Vi har regelbunden dialog om vad som kan förbättras och alla är lyhörda och delaktiga i dessa diskussioner. Men vi ska inte slappna av för att det fungerar bra. Vi vill såklart hela tiden utvecklas och bli bättre.

Anders Karlsson