Riksdagsmotion om höjda böter för fortkörning vid vägarbeten

2017-11-06 10:33

I en motion inlämnad till riksdagen i oktober, föreslår den moderata riksdagsledamoten Betty Malmberg en översyn av möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten.

Betty Malmberg skriver i motionen att den danska riksdagen – folketinget – för två år sedan beslutade att fördubbla bötesbeloppen för den som kör för fort förbi pågående vägarbeten. Syftet var att skapa säkrare arbetsplatser.

- Det var ett viktigt beslut som också Sverige borde ta efter, framhåller Betty Malmberg.
I motionen referera hon även till en enkät som Seko utförde år 2016, där åtta av tio vägarbetare svarade att de oroade sig för bristande säkerhet och nästan varannan uppgav att de under det senaste året hade upplevt minst en trafikrelaterad incident.

Dessvärre visade Seko:s undersökning också att antalet olyckor vid vägarbetsplatserna hade ökat stadigt sedan år 2009. Den här utvecklingen kan enligt Betty Malmberg rimligtvis inte få fortsätta.

- Det är bra att myndigheter och företag gör allt för att förhindra och minimera arbetsplatsolyckor på väg, men för att stävja de omdömeslösa fortkörningarna måste mer till, framhåller Betty Malmberg. Jag anser därför att regeringen bör se över möjligheten till att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten.

Anders Karlsson