SÅ: Ändra inte krav på vinterdäck för tunga fordon

2017-10-12 04:35, Uppdaterad: 2017-10-12 04:39

- Infrastrukturminister Tomas Eneroth lyssnar inte på sina egna utredare i regeringsuppdraget om vinterdäck som redovisades i maj månad. Tvärt emot utredarna vill nu Tomas Eneroth att Sverige ska införa norska krav på vinterdäck på alla hjul på tunga fordon inklusive släpvagnar.  Det finns inga vetenskapliga rapporter att norska krav på vinterdäck har ökat trafiksäkerheten.

Det framhåller Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

- Nuvarande svenska krav på vinterdäck på tunga fordon bör inte ändras, säger Mårten Johansson

För närvarande finns i Sverige inga vetenskapliga rapporter som ur trafiksäkerhetssynpunkt motiverar att kraven i Sverige på vinterdäck för tunga motorfordon behöver utökas utöver nuvarande krav på minst 5 mm mönsterdjup samt krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning för drivaxlar. Ingen påtaglig nyttoeffekt i förhållande till kostnader med utökade krav på vinterdäck har vetenskapligt verifierats.

- Framkomlighet i trafiken är viktig men detta är inte bara en däckfråga, säger Mårten Johansson. Vinterväghållning med plogning, sandning och saltning, måste också få en högre prioritet vilket alla trafikanter har nytta av. Forskning visar att rätt vinterväghållning är avgörande för framkomligheten. Det innebär att friktionen mellan däck och väg ska vara högre än 0,25.

Rapporten SINTEF A11467 (april 2009) redovisar försök i vinterväglag där flera olika typer av tunga lastbilsekipage, lastade och olastade, körs uppför en lång brant backe med stigningen 7,2 procent. Försöken visar att en friktion på 0,25 mellan däck och vägbana räcker för att reducera problemet med framkomlighet i stigningar.

Det finns enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, (Tunga Fordons Däckanvändning, meddelande 884), inget stöd i forskningen att krav på M+S däck på lastbilar och släpvagnar är samhällsekonomiskt lönsamt.

VTI rapport 618 från 2008, Bussars trafiksäkerhet vintertid. Tester i VTI:s däckprovningsanläggning på blankis kunde inte påvisa någon större skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck. Det gick inte heller att påvisa någon större skillnad på sommardäck och odubbade vinterdäck i körsimulator vid körning på isbelagd väg.

Anders Karlsson