GDL inför ny organisationsstruktur

2017-10-12 07:32

GDL har fått en ny organisationsstruktur. Syftet med förändringen är att anpassa och tydliggöra verksamheten till uppdragen.

 - GDL har växt såväl organiskt som via förvärv, samtidigt har vi utvecklat vår verksamhet och förbättrat lönsamheten, säger Henrik Holm, vd och koncernchef i GDL. En ny organisationsstruktur är därför ett logiskt nästa steg i vår utveckling att effektivt bemöta marknaden samt lösa kundernas, intressenternas och entreprenörernas förväntningar.
Den nya organisationsstrukturen innebär att GDL nu har delat in verksamheten i två affärsområden.

Affärsområde Bygg, Anläggning och Miljö - som innefattar tre geografiska områden - Skåne/Blekinge, Östergötland/Sörmland och Småland/Öland.
Samtidigt till affärsområdet har Mikael Johansson utnämnts till affärsområdeschef.

Affärsområde Transport och Logistik - som har organiserats i sex stycken avdelningar - Fjärr och Jordbruk, Distribution och Terminal, Utrikes, Sjöcontainer, Egen produktion och Produktionsutveckling samt Logistik.

I samband med den nya organisationsstrukturen inom affärsområdet Transport och Logistik har GDL anställt Hans Hagelberg som avdelningschef för Fjärr och Jordbruk, med ansvar för samtliga produktionskontor runt om i landet. Hans Hagelberg har mångårig erfarenhet av chefsbefattningar, bland annat med ansvar för transporter och logistik inom Dagab. GDL har även anställt David Anderlind som avdelningschef för Distribution och Terminal, med ansvar för samtliga lokalkontor runt om i landet.

Den nya organisation som först och främst berör affärsområdet Transport och Logistik är utformad för att kunna skapa ett enhetligt arbetssätt samt för att framöver möjliggöra en tillväxt både organiskt och genom förvärv.

- Vi har med den nya strukturen skapat en organisation som är anpassad för våra kunders krav både inom affärsområde Bygg, Anläggning och Miljö samt affärsområde Transport och Logistik, säger Henrik Holm.

 

Anders Karlsson