Halvautomatiska lastbilar på väg i Storbritannien

2017-09-13 07:41

Försök med halvautomatiserade lastbilar i trafik startar på brittiska vägar nästa år sedan Storbritanniens regering godkänt ett anslag om motsvarande cirka 90 miljoner kronor (8,1 miljoner brittiska pund).

Storbritanniens transportdepartement DfT och Highways England har gett Transport Research Laboratory – TRL – i uppdrag att leda försöket, med DAF Trucks, Ricardo och DHL som partners.
Den brittiske transportministern Paul Maynard framhåller att landets regering tror att genom att använda denna teknologi så kommer bränslenotorna och utsläppen att minska, samt åstadkomma minskade problem med köer.
Den brittiska regeringen har presenterat planerna på att starta detta försök med lastbilar i kolonnkörning på landets huvudvägar.

Anders Karlsson