Larry Svensson slutar som vd i M4 Gruppen

2017-09-12 15:57

I samband med att M4 Gruppen nu går in i stabilare fas har bolagets vd Larry Svensson bett styrelsen att hitta en ny vd till bolaget.

Larry Svensson kommer, när en ny vd är på plats, att återgå till den konsultverksamhet som han drev innan han blev vd i M4 Gruppen.
M4 Gruppen AB, med säte i Västerås, har som mål att vara Mellansveriges främsta leverantör av logistik-, transport och maskintjänster med fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar. De senaste åren har inneburit en rad förändringar, flera viktiga framtidssatsningar har sjösatts och organisationen har anpassats och förnyats. 
Rekryteringen av en ny vd för M4 Gruppen startar omgående, ett arbete som kommer att ske i samarbete med Norén & Lindholm Västerås.  

Anders Karlsson