Anders Josephsson till Transportföretagen

2017-08-28 09:37

Anders Josephsson, som var chefredaktör för Svensk Åkeritidning till och med juli 2011, har återvänt till transportbranschen, nu som näringspolitisk expert på Transportföretagen inom Svenskt Näringsliv.

Han ska huvudsakligen arbeta med godstransportfrågor. Mellan 2011 och 2014 var Anders Josephsson medarbetare åt dåvarande civil- och bostadsministern Stefan Attefall. De senaste åren har han arbetat med kommunikation och public affairs på Sveriges Träbyggnadskansli, en del av branschorganisationen Skogsindustrierna.

- Transportsektorn är av vital betydelse för hela samhället och det är en bransch som röner stort intresse från det politiska systemet, säger Anders Josephsson till Svensk Åkeritidnings nätupplaga. Mycket kommer att hända de närmaste åren och det känns kul och stimulerande att få följa det på lite närmare håll, känns bra att vara tillbaka.

Anders Karlsson