BDX utökar för Ahlsell

2017-08-09 11:50

BDX utökar sitt samarbete med Ahlsell. Sedan tidigare har BDX skött distributionen runt om i Norrbotten, men sedan 1 juni har uppdraget utökats till att även omfatta fjärrtransporter från Hallsberg.

Genom BDX medleverantörer Råab och ACX Logistics går två fjärrekipage varje dag från Ahlsells lager i Hallsberg. En utmaning i uppdraget är Ahlsells stora utbud av produkter.

- Det ställer krav på vår transportledning att pussla ihop transporterna, säger Jonas Carlzon, affärschef expresslogistik i BDX. Vi ska lasta så mycket det bara går på bilarna samtidigt som allt ska komma fram i ett stycke. En förutsättning för att godset ska komma fram utan transportskador är att det är väl lastat. Här vill jag verkligen lyfta våra förare som gör ett fantastiskt jobb vid lastningen.

Både fjärrtransportbilarna och distributionsbilarna kommer att märkas i trafiken.

- Tillsammans med Ahlsells kommer vi att ta fram specialdesignade bilar som speglar det klimatsmarta transportsättet, säger Jonas Carlzon. Dessutom kommer bilarna att vara märkta med både BDX och Ahlsell så det kommer inte att råda någon tvekan om vad som transporteras. Det här är något som vi har gjort tillsammans med Tibnor och Polarbröd också. Jag tycker att det är väldigt effektfullt när man möter ett 24 meter långt lastbilsekipage där skåpet är som en stor fotovägg.

Ahlsell strävar efter att vara ett av de ledande företag i sin bransch inom hållbarhet avseende såväl miljö och ekonomi som socialt och samhälleligt ansvar. Därför var en viktig parameter i upphandlingen att transporterna ska ske klimatsmart. Det innebär att vi i dagsläget kör både de två fjärrtransportbilarna och de två distributionsbilarna på HVO 100.
Sedan tidigare ställer Polarbröd, Stena Recycling, Tibnor och Returpack krav på att fordonen ska köras på HVO 100 i uppdragen.

- Fördelen med HVO 100 är inte bara de klimatmässiga delarna utan att det är en enkel sak att ställa om till att köra fordonen på HVO 100, säger Jonas Carlzon. Inga dyra ombyggnationer eller andra anpassningar krävs, utan det går från en dag till nästa att börja köra på HVO 100.

 

Anders Karlsson