100 lastbilar kör fossilfritt för Absolut

2017-08-09 11:53

Sedan den 1 juli sker alla lastbilstransporter i Sverige för Absolut Vodka med icke-fossilt bränsle.

- Vi har valt att gå över helt till HVO som drivmedel i transporterna från Åhus till våra distributörer i Holm, Strängnäs och Kungsängen, säger Petra Åkerblom, ansvarig för upphandling av åkerier och transporter för Absolut Vodka.

The Absolut Company arbetar ständigt med att minska utsläpp av klimatgaser, och transporterna är en viktig del i det arbetet. Genom att gå över till att använda HVO istället för fossil diesel behöver man inte byta ut lastbilarna, utan kan använda befintlig vagnpark.

- Det är en relativt enkel åtgärd, som samtidigt ger en bra effekt i form av minskade utsläpp av växthusgaser, säger Petra Åkerblom.

Det handlar om ungefär 100 lastbilar som går över från diesel till HVO. Satsningen kommer innebära att företaget minskar sina utsläpp med ungefär 50 ton per år – och bidrar därmed till att 150 kvadratmeter is i Arktis INTE smälter varje år.

Redan nu sker Absoluts lokala transporter i Åhus med HVO, producerat på slaktavfall för att inte använda resurser som annars kunde ha använts som mat. The Absolut Company ställer även krav på att drivmedlet inte får innehålla palmolja. The Absolut Company har valt att arbeta med Van Dieren i Åhus, som kan garantera tillräckliga volymer av HVO enligt de krav som företaget ställer.

- Det är lite dyrare än vanligt diesel, men det är en viktig fråga för oss, för hela samhället, säger Petra Åkerblom.

 

Anders Karlsson