Arne Helmersson ny koncern-vd i ombildat Maserfrakt

2017-08-04 16:02

Styrelsen i Maserfrakt har beslutat att så snart som möjligt slå samman Maserfrakt Anläggning och Maserfrakt Distribution till ett bolag, med två eller flera affärsområden. Samtidigt har styrelsen från den 1 augusti tillsatt Arne Helmersson till ny koncern-vd i Maserfrakt.

Maserfrakts operativa verksamhet har hittills bedrivits i tre bolag; Maserfrakt Anläggning AB, Maserfrakt Distribution AB och Maserfrakt AB.

Maserfrakt – med huvudkontor i Borlänge – är ett av landets tre största maskin- och transportsäljande bolag.

Maserfrakt växer och utvecklas positivt. Marknaden och kunder ställer allt högre och mer komplexa krav på Maserfrakt som leverantör av maskin- och transporttjänster.

- Syftet med styrelsens beslut är att skapa en långsiktig stabilitet i Maserfrakt, med ett tydligt ledarskap, säger Krister Söderstam, styrelseordförande i Maserfrakt. Helmersson har under sina drygt 20 år i Maserfrakt skaffat sig både erfarenhet och kunskap om bolagets alla verksamheter som kommer väl till pass i rollen som vd för ett sammanslaget Maserfrakt. Han har dessutom ett brett förtroende hos både delägare och personal.

Arne Helmersson framhåller att han ser med glädje fram emot att leda denna förändring.

- Efter att vi under de senaste 15 åren drivit Maserfrakt via egna driftsbolag, är nu tiden inne för att återgå till ett bolag med affärsområden, varje organisation har sin tid, skulle man kunna säga, säger han. Förutom omorganisation inom Maserfrakt-koncernen har vi även en annan utmaning framför oss till årsskiftet, implementeringen av vårt bolagsförvärv GMT – Gävleborgs Maskin & Transportcentral, med verksamhet i Hälsningland.

Nya Maserfrakt kommer efter GMT-affären via 16 kontor i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland att uppnå en omsättning på 2,1 miljarder kronor per år, samt sysselsätta 2 300 personer.

Anders Karlsson