Tio procent av vägnätet kan öppnas i vår

2017-06-30 15:13, Uppdaterad: 2017-06-30 15:49Imorgon den 1 juli börjar den nya bärighetsklassen BK 4 att gälla, Flera frågor måste dock lösas innan det är fritt fram för tyngre fordon att börja köra. I bästa fall kan upp till tio procent av det statliga vägnätet öppnas i vår.

Den 3 maj tog riksdagen beslutet att säga ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK 4, vilket innebär att lastbilsekipage på upp till 74 ton ska få transportera vägnätet. 

För att kunna släppa på tyngre fordon krävs dock en rad olika åtgärder. En av dessa – att ta fram nya tekniska riktlinjer är avslutat.

– De föreslagna föreskrifterna med tekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton har notifierats till EU kommissionen och fått klartecken därifrån. Därmed är arbetet med att ta fram tekniska krav klart, säger Omar Bagdadi som varit ansvarig för arbetet på Transportstyrelsen.

Hög sidostabilitet och anpassade bromsar

Den nya kraven rör trafiksäkerhet och framkomlighet.

– Ett exempel på säkerhetskrav är att fordonskombinationerna ska ha en hög sidostabilitet och att första fordonets sidorörelser inte ska förstärkas för mycket av släpfordonen och att bromsar ska vara anpassade till vikterna. Att dragfordonen ska klara av att hantera den sammanlagda bruttovikten även i motlut i högre hastigheter, är ett exempel på framkomlighetskrav som ställs, säger Omar Bagdadi.  

Transportstyrelsen väntar nu på ett bemyndigande för att de ska ta fram föreskrifterna för de nya kraven.

Lars Bergman, som arbetar med strategisk infrastrukturplanering, leder Trafikverkets arbete med att införa BK 4, där det nya vägnätet är ett viktigt område.

– Trafikverkets plan är att i ett första steg upplåta ett begränsat vägnät för BK 4 under våren 2018. Det handlar om cirka tio procent av det statliga vägnätet, där vi ser att vägarna klarar detta utan extra åtgärder, säger han.

Vägnätet utökas stegvis 

Därefter kommer vägnätet att successivt kunna utökas allt eftersom, vilket kommer att ske i dialog med näringslivet för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

– Vi har nu startat upp ett projekt för införande av BK 4. I projektet kommer vi att bestämma vilket vägnät som kommmer attt upplåtas i ett första skede. Utgångspunkten är de fem utpekade geografiska områden som redovisades i regeringsuppdraget november 2016. Dessa områden kommer att utökas något utifrån bärighetsaspekten på vägar och broar, säger Lars Bergman.

För att den tunga trafiken ska kunna släppas på så måste Trafikverket ta fram föreskrifter för BK 4-vägnätet. För detta krävs att Trafikverket får ett bemyndigande att besluta om föreskrifterna, vilket regleras i Trafikförordningen, som nu är under bearbetning.

Nya sätt att skylta på

När detta är färdigt är dock oklart.

– Vi tittar också på vilka kontrollsystem som krävs och hur vi ska lösa vägvisningen på längre sikt. Jag tror inte att vi kommer att använda oss av vanliga skyltar utan titta på andra lösningar. Många fordon har GPS-system och vi har en stor nationell vägdatabas som kanske kan användas tillsammans med detta, säger Lars Bergman.

Han poängterar att Trafikverket har en långsiktig vision att upplåta hela BK-1 vägnätet för BK 4 i framtiden:

–  Vi bygger nu ut en del i taget. När vi går utanför de tio procenten så kommer det att krävas en hel del förstärkningsåtgärder som får läggas in i infraststrukturplanen för 2018-2029.