Ny chefredaktör på Svensk Åkeritidning

2017-06-16 11:17, Uppdaterad: 2017-06-28 15:21

Anders Karlsson börjar nu som chefredaktör.

Idag den 16 juni tillträder Anders Karlsson tjänsten som chefredaktör på Svensk Åkeritidning. Han efterträder därmed Erika Svanström, kommunikationschef, som innehaft titeln under våren.

– Det känns hedrande att få ta över chefredaktör-stafettpinnen på en tidning med snart 100-åriga anor, säger Anders Karlsson.

Anders Karlsson tillträdde som redaktionschef den 1 januari men har fem års erfarenhet som redaktör på samma tidning i bagaget, mellan åren 2003-2008. Sammanlagt har han över 20 års erfarenhet av transportjournalistik sedan började yrkesbanan i början av 1990-talet.

– Jag har ju en lång erfarenhet av att bevaka åkerinäringen som reporter och redaktör men också som chefredaktör på tre andra tidningar. Genom åren har jag byggt upp ett stort nätverk och har en god kännedom om de frågor som är viktiga idag för åkerierna, inte minst när det handlar om affärsutveckling och entreprenörskap, säger Anders Karlsson.

Är trovärdig och aktuell

Den nya chefredaktören anser att Svensk Åkeritidning som idag har en upplaga på 11 900 exemplar och har en stor grupp digitala läsare, har lyckats väl med att bevara och utveckla tidningens trovärdighet och aktualitet.

– Svensk Åkeritidning är känd i branschen och bland de flesta personer som på något sätt har koppling till åkeribranschen. Tidningen med tillhörande nyhetssajt och digitala nyhetsbrev har hög trovärdighet och aktualitet. Min ambition är att dessa kriterier ska uppfyllas även framöver, säger Anders Karlsson.

Han ser fram mot att fortsätta att utveckla tidningen som nyligen fick en helt ny design.

Ett ökat samspel 

Bland annat kommer läsarna att märka av att det framöver kommer att bli en utökad interaktivitet mellan Svensk Åkeritidnings och Sveriges Åkeriföretags mediekanaler – såväl när det handlar om tryckt tidning som nyhetswebb, nyhetsbrev och närvaron i sociala medier.

– Tidningen med dess tillhörande digitala nyhetskanaler kommer också framåt att på ett objektivt sätt lyfta fram de frågor som Sveriges Åkeriföretag driver med syfte att stärka en sund och lönsam utveckling av åkerinäring där förbättrade förutsättningar för att driva åkeriföretag ska stärka konkurrenskraften, säger Anders Karlsson.

– Nyheter är någonting som händer nu - om någon timme är det historia. Informationsflödet som sker digitalt kommer vi att utveckla - samtidigt som papperstidningen kommer att bli mer som ett magasin - där mjuka värden och reportage, ”kött och blod”, från den verklighet vi jobbar i kommer att vara dominerande, avslutar han.

Synnöve Adéll