Fler utländska fordon på vägen

2017-06-16 15:03

Andelen fordon med annan nationalitet än svensk har ökat i andel. Det visar en färsk fordonsräkning som genomfördes under tisdags- och onsdagsdygnet på E 18 i Karlstad.

Det är fjärde året i rad som räkningen skedde som pågick under ett dygn.

Årets räkning följer trenden från tidigare år utöver att andelen fordon med annan nationalitet än Sverige har ökat i andel något.

Av sammanlagt 1 743 noterade fordon har 971 svenska registreringsskyltar och 772 stycken en annan nationalitetsbokstav. Detta innebär att 56 procent av lastbilarna är svenskregistrerade och resterande utlandsregistrerade.

Av de lastbilar som har utländska skyltar är 46 procent från de nordiska länderna. Bland övriga länder dominerar Polen och Baltikum.

Jämförelsen bygger på att både utlandsregistrerade och svenska fordon transporterar likvärdigt jämförbart gods utan att man med säkerhet vet specifika godsslag, vilket innebär att lokala transporter som virke, flis, grus, betong med mera inte är med i statistiken.

De fordon som räknades har en totalvikt på över 3,5 ton. 

Synnöve Adéll