Etappmål satt för inrikes transporter

2017-06-16 16:09, Uppdaterad: 2017-06-19 15:31

På torsdagen sa riksdagen ja till en ny klimatlag. Det mål som satts är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Riksdagen satte också ett etappmål för inrikes transporter.

Det klimatpolitiska arbetet ska enligt riksdagens beslut från och med nu utgå ifrån detta långsiktiga tidsatta utsläppsmål. Efter år 2045 ska dessutom negativa utsläpp uppnås.

Riksdagen sa också ja till etappmål för utsläpp av växthusgaser. När det handlar om jordbruk, transporter och byggande bör dessa senast år 2030 ha minst 63 procent lägre utsläpp tillsammans än 1990 och senast 2040 bör utsläppen från sektorn vara minst 75 procent lägre.

När det handlar om utsläpp från inrikes transporter ska dessa vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010. Miljö- och jordbruksutskottet fick också igenom ett tillkännagivande till regeringen om att klimatpolitiken ska bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt.

Kritisk mot vissa utsläpp

Under debatten inför beslutet pekade respektive parti ut hur de ville att ambitionen ska bli verklighet. Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för V, var kritisk mot att man inte lyckats enas om ett mål för konsumtionsrelaterade utsläpp:

– Jag tror tyvärr att när man inte har ett mål för en så stor sektor, då är det som en orienterare utan karta. Man springer och springer men hittar tyvärr aldrig fram, sa han, rapporterar SvD.

Johan Hultberg, med samma roll i M, efterlyste en kostnadseffektiv och resultatfokuserad klimatpolitik:

– Skattemedel ska alltid användas med försiktighet och klimatutmaningen är för stor för att mötas av ineffektiva åtgärder. Därför är klimatrådets uppgift att följa upp kostnadseffektiviteten central, tyckte han.

Ett oberoende råd kommer att tillsättas för att granska makthavarna. Klimatlagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Synnöve Adéll