Automatisk miljöuppföljning testas i pilot

2017-06-13 12:01, Uppdaterad: 2017-06-16 10:29Det kan vara svårt att få en tillförlitlig bild av hur stor miljöpåverkan vägtransporter har. I en pilotstudie testar branschen att använda standarder för att digitalisera och automatisera överföring av miljödata. Bellmans Åkeri och Entreprenad är först ut. 

Det är vanligt att företag använder egna metoder för uppföljning, som ofta består av manuella registreringar i efterhand.  

Just nu pågår en pilotstudie med syftet att utveckla standarder som bidrar till ökad effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet. I korthet handlar det om att digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer i kedjan.

– Allt oftare ställs krav på att följa upp drivmedelsförbrukning och utsläpp vid leveranser men det har hittills varit svårt eftersom det inte har funnits en praxis för miljörapportering. Nu ser vi ut att ha löst det problemet, vilket bådar gott för framtiden, säger Peter Fredholm, vd i Beast.

Skickar löpande information

I pilotprojektet hämtar Hogias system för transportplanering löpande information om bränsleförbrukning från Volvo- och Scaniafordon via standardformat och kopplar det till aktuell order. Både orderinformation och miljödata överförs sedan via Beast-standarden med BEAst Eco till Sveriges Åkeriföretags miljörapporteringsverktyg: SÅ Klimat Calc. 

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs och skickas sedan tillbaka till Hogias transportplaneringsystem. Åkeriet får en möjlighet att se en sammanställning av hur stor klimatpåverkan varje transportuppdrag har per kund eller order.

– Pilotprojektet visar att våra kunder nu kan få en korrekt och effektiv miljöredovisning per order, helt automatiskt, vilket kommer att frigöra tid och resurser som de istället kan lägga på att driva sina verksamheter, säger Lars Tingström, chef på Hogia Logistics.


Fotnot: Piloten har initierats av organisationen Beast (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) som har drygt 100 företag och branschorganisationer som medlemmar. 

Synnöve Adéll