Första renodlade ellastbilen klarade besiktningen

2017-05-19 12:10, Uppdaterad: 2017-05-19 20:08

Sveriges första renodlade elbil på besiktning i Rosersberg.

Sveriges första helt eldrivna lastbil för elväg har genomgått en registreringsbesiktning på bilprovningen - och godkänts. 

Igår torsdag genomgick ellastbilen en besiktning på Bilprovningen i Rosersberg inför ett pressuppbåd. Bilen ingår i utvecklingsprojektet eRoadArlanda som arbetar för att långsiktigt förverkliga målet om hållbara transporter via elvägar.

– Det är riktigt roligt att vi nu har en helelektrisk lastbil gjord för att laddas under färd. Tekniken vi använder har potentialen att bli en etablerad standard för elektrifieringen av Europas vägar och är ett viktigt steg för att få hållbara väg- och godstransporter i Sverige, säger Hans Säll, ordförande i det konsortie som driver projektet.

Har testats i fem år

Tekniken har testats på en inhägnad bana utanför Arlanda sedan 2012 och planering och förberedelser pågår för att anlägga en 2 km lång sträcka med skena i höst, mellan Arlanda och Rosersberg.

Sträckan kommer då att trafikeras av den nu besiktigade lastbilen med gods för Postnord. Elva rundor om dagen ska genomföras.

Fabian Wrede visar vad som döljer sig under "motorhuven".

– Det är klart att vi vill att den här lastbilen ska klara det som en vanlig lastbil gör åt sin kund, och de gör så många rundor.

– Den kan också lasta lika mycket: 15 pallar eller 26 burar, vilket har möjliggjorts genom att det inte får försvinna något uttrymme från skåpet i bilen, säger Fabian Wrede, ledare för transportgruppen i eRoadArlanda-projektet.

Lastbilen fungerar genom att energi överförs till fordonet från en skena i vägen via en rörlig arm, där armen känner av var skenan i vägen ligger.

Batteri slås på vid behov

Bilen kan också drivas av ett batteri som slås på automatiskt om lastbilen skulle lämna skenan, med en räckvidd på åtta timmar. Att batteriet laddas under färd ökar flexibiliteten.

– Det är bara att köra av skenan om man behöver det. Den arm som går i skenan känner av när man åker på vanlig väg och fälls upp automatiskt, säger Fabian Wrede.

Att besiktiga ett fordon som inte funnits tidigare innebär en del utmaningar då befintliga regler inte rakt av kan tillämpas på ny teknik och innovation, förklarar Per-Anders Blommefors, tekniskt ansvarig besiktningsingenjör på Bilprovningen.

– Under mina 30 år i branschen är detta en av de mest spännande och unika besiktningar som jag har utfört. Förhoppningsvis blir det många fordon av detta slag framöver.