32 miljoner i resultatlyft för Akkafrakt

2017-05-18 15:26, Uppdaterad: 2017-05-19 10:27

Malmö-baserade Akkafrakt redovisar ett resultat före dispositioner för 2016 på 21,7 miljoner kronor, vilket är en resultatförbättring på imponerande 32,9 miljoner kronor jämfört med förluståret 2015.

Det framgår av Akkafrakts årsredovisning för 2016 som nu har offentliggjorts. Även moderbolaget Akkafrakt i Skåne ek för har vänt minus till plus.

Det bolaget redovisar ett resultat för 2016 på 4,2 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en förlust på -16,8 miljoner kronor 2015. 2016 är första året sedan 2008 som Akkafrakt redovisar ett positivt operativt resultat för såväl koncernen som för moderbolaget. 

– Jag är väldigt nöjd med hur alla anställda och delägare har drivit det förändringsarbete som styrelsen och ledningen beslutade om i mars 2016, säger Anders Lindström, vd och koncernchef i Akkafrakt till Svensk Åkeritidnings nätupplaga.

Arbetet fortsätter även under 2017 med att konsolidera, effektivisera och skapa lönsamhet i kärnverksamheten.

Akkafrakt-koncernen redovisar en omsättning för 2016 på 760,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 3 miljoner kronor jämfört med 2015.

Anders Karlsson