Hundraåriga åkerier på SÅ:s hundraårsjubileum

2017-05-04 16:20, Uppdaterad: 2017-05-05 08:31

Envishet, långsiktighet, sunt förnuft, omtanke om sin personal, samt att rikta blicken framåt istället för bakåt. Det är framgångsfaktorerna för två av landets större åkerier som har varit verksamma i över hundra år.

Det framkom vid Sveriges Åkeriföretags kongress och 100-årsfirande i Tylösand på torsdagen.
Innan kongressen öppnades fick åkeriägare Sven Liljander, Enköpings Åkeri, samt Curt F Jönsson och Carl Fredrik Jönsson på Carl F i Malmö frågan av Mikael Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Åkeriföretag, vilka framgångsfaktorer som ligger bakom åkeriernas mer än 100 års verksamhet och utveckling.
Sven Liljander, ägare till Enköpings Åkeri som är en av landets välrenommerade transportörer för DB Schenker, framhöll vikten av att behandla personalen väl så att man kan behålla sina medarbetare.
- Största problemet är förarbristen, säger han. Av bland annat det skälet är det viktigt att värna om sin personal.
Sven Liljander driver Enköpings Åkeri i andra generationen. Även tredje generationen är med i verksamheten.
Sven Liljander framhöll att det inte är något självspelande piano att driva åkeri.
- Det främsta framgångsfaktorerna är envishet, långsiktighet och sunt förnuft, säger han.
Carl F i Malmö är Sveriges äldsta åkeri och ägs och drivs av Curt F Jönsson i tredje generationen.
- Jag tog över åkeriet 1969 och de roligaste ögonblicken har varit när vi haft möjlighet att expandera, säger han. De svåraste ögonblicken har varit vid de tillfällen då vi tvingats säga upp personal.
I samband med kongressen intervjuade Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson inrikesminister Anders Ygeman.
Vid kongressen utsågs Gunvor Munck, Lars Lundstam och Ingemar Eriksson till hedersledamöter då de lämnat sina uppdrag som styrelseledamöter.
Vid kongressen omvaldes Mikael Nilsson, David Östman och Marie H Landegren till ordinarie ledamöter för en tid av två år. Mike Dahl nyvaldes till ordinarie ledamot för kommande tvåårsperiod. Mike Dahl ersätter Lars Lundstam som avböjt omval.
Per Göransson, Andreas Lindström och Ingrid Skoog Bengtsson har ett år kvar av sin mandatperiod.
Vid kongressen omvaldes Mikael Nilsson till ordförande och Per Göransson till vice ordförande för en tid av ett år.

Anders Karlsson