Budget får beröm och kritik

2017-04-18 17:26, Uppdaterad: 2017-04-19 10:03

Regeringens vårproposition får både ris och ros från transportbranschen. Näringslivets Transportråd saknar framtidsinriktade investeringar i närtid på infrastruktur och transporter. Sveriges Åkeriföretag är positiv till klimatsatsningarna, men menar att fokus på att flytta gods till andra trafikslag är fel.

I ett pressmeddelande skriver de: "Regeringen lyfter i vårbudgeten att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Det är dock fullt möjligt att uppnå en markant minskad nivå av fossila utsläpp inom åkerinäringen om stödet är rätt, utan godsöverflyttning."

– Regeringen lyfter fram att man vill främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart för att minska klimatpåverkan. Vi anser att detta är fel väg att gå. Rätt förutsättningar innebär att åkerinäringen kan ställa om till fossilfrihet utan att flytta över gods, kommenterar Tove Winiger, samhällspolitiskt ansvarig.

Det som avgör hastigheten på omställningen är istället tillgången på hållbara och förnybara drivmedel. Där är efterfrågan idag större än utbudet:

– Förslaget om reduktionsplikt som nu är remitterat är ett efterlängtat långsiktigt styrmedel som stärker åkerinäringens förutsättningar att nå målen om fossilfrihet, säger hon. 

Inga större nyheter kring transporter

I budgetpropositionen som lades fram idag förekommer inga större nyheter kring infrastruktur och transporter, än det som redan framkommit i budgetpropositionen för 2017 och infrastrukturpropositionen som släpptes senare under hösten. 

I samband med vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Det gäller i första hand olika lokala initiativ för att minska växthusgasutsläppen och påverkar inte direkt åkerinäringen.

Näringslivets Transportråd menar att det är positivt att regeringen angivit en ökad ambitionsnivå för underhåll och investeringar den kommande planperioden för åren 2018 – 2029.  

Vill ha högre tempo

Däremot vill de att tempot och verkställigheten i genomförandet ökar för att återupprätta förtroendet för transportsystemet och för att stärka konkurrenskraften:  

"För att säkerställa att regeringens och riksdagens aviserade satsning på ökat underhåll av infrastrukturen kommer till maximal nytta behövs finansierade långtidsplaner som går bortom den årliga budgetprocessen", fortsätter rådet vidare i sitt pressmeddelande.

Även regeringens planer på att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt för transporter som sker med lastbil, baserad på avstånd, där frågan nu utreds internt, kritiseras.

"Ökade skatter och avgifter på transporter kommer att hårt drabba den svenska industrins konkurrenskraft", skriver rådet. 

Positiv till satsning på polis

Sveriges Åkeriföretag berömmer i sin tur den utökade satsningen på polisen som uppgår till 700 miljoner kronor detta år.

– Ökade resurser till polisen är helt nödvändigt. Åkerinäringen präglas av stenhård konkurrens där vissa företag bryter mot lagen. Men polisen måste också få rätt förutsättningar för att upprätthålla ordning och reda på vägarna. Där hoppas vi nu på en förstärkning av trafikpolisen som idag är så få som cirka 200, säger Tove Winiger.

Hon tillägger:

– Efter terrordådet i Stockholm förra fredagen så tror jag att många, och inte bara vi som arbetar inom transportbranschen, önskar en starkare polisiär närvaro och därför uppskattar detta beslut.