Elhybrid ska testas i stadsdistribution

2017-03-20 17:53, Uppdaterad: 2017-03-20 17:56

En Atego hybrid ska testas i Malmös stadsdistribution under sex månader för att sedan utvärderas. Hybriden ska provas av DSV Road och har tidigare överlämnats av Mercedes-Benz i Malmö.

Resultaten ska ge en vägledning om huruvida elhybrider kan bli en långsiktig lösning på en hållbar distribution i till exempel storstadsområden, som är speciellt utsatta för luftföroreningar.

– Mercedes Atego hybrid är vår senaste satsning på miljöklassade fordon. Vi ser definitivt fördelarna med att ha en distributionsbil i storstadstrafik då kombinationen av HVO och el ger betydligt lägre utsläppshalter av koldioxid. 

– Det ska bli intressant att se hur det fungerar att köra en elhybrid i stadsmiljö och vilka miljövinster det ger, säger Staffan Klinterhäll, affärsområdeschef på DSV.

Magnus Malmqvist som är vd på DSV Road AB tycker att det ska bli spännande att prova en lastbil som körs på både el och miljödiesel, HVO 100.

– Med denna satsning fortsätter vi vårt aktiva miljöarbete mot en hållbar logistik med hjälp av förnybara drivmedel och tillhörande lösningar, både tillsammans med våra kunder och genom egna initiativ. En fortsatt satsning på att minska DSV:s miljöbelastning står högt på agendan, säger Magnus Malmqvist.