Bygglogistik sjösätter logistikkalkylator

2017-03-20 10:46

Utan material och transporter blir det inget byggt. Samtidigt är just logistiken en av branschens stora utmaningar – och här finns en jättepotential att spara pengar och förenkla byggprocessen. Hur stor den potentialen är visas tydligt i världens första logistikkalkylator för stora byggprojekt, som nu lanseras av företaget Bygglogistik. Den är ett första steg mot smartare och mer hållbar bygglogistik.

Det framgår av pressinformation från Bygglogistik.
- Med hjälp av rätt planering kan man minska de totala transporterna med upp till 15 procent, säger Bygglogistiks vd Urban Wallin. Resultatet blir lägre byggkostnader och mindre miljöpåverkan. Det handlar om att effektivisera hela byggprocessen med allt från grundläggande logistikanalys till det exakta ögonblick när byggmaterial transporteras in till bygget.
Bygglogistik hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före. Det spar både tid och pengar, samtidigt som beställaren slipper fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter.
Världens första logistikkalkylator hjälper beställare av byggprojekt att ta ett helhetsgrepp på trafiken på och runt byggarbetsplatsen. Kalkylatorn är baserad på Bygglogistiks samlade expertkunskap från tre decennier i branschen. Man väljer vilket slags byggprojekt som planeras och hur stort det är – därefter räknar kalkylatorn ut hur många transporter som krävs.
Bygglogistik samarbetar sedan under hela projektets gång och ger rätt förutsättningar att hålla både tidplan och budget, samtidigt som omgivande miljö påverkas så lite som möjligt. Just nu fungerar Bygglogistik som logistikpartner för ett flertal komplexa byggprojekt runt om i Sverige.
Logistikkalkylatorn är en del av Bygglogistiks nya webb där företagets hela erbjudande presenteras.
Bygglogistik arbetar idag med stora byggprojekt runt om i hela Sverige och har ett hundratal anställda fördelade på kontor i Göteborg och Stockholm.