255 miljoner plus för Bring Posten Norge

2017-02-17 08:55

Bring Posten Norge redovisar ett resultat före skatt på motsvarande cirka 255 miljoner svenska kronor (230 miljoner norska kronor), för 2016, vilket är en förbättring med motsvarande cirka 88 miljoner svenska kronor (79 miljoner norska kronor) jämfört med 2015.

Det framgår av bolagets årsredovisning som offentliggjordes på fredagsmorgonen.
Rörelseintäkterna för Bring Posten Norge uppgick 2016 till motsvarande cirka 27,5 miljarder svenska kronor (24,8 miljarder norska kronor), vilket är motsvarande cirka 335 miljoner svenska kronor (302 miljoner norska kronor) lägre än föregående år.
Bring Posten Norge framhåller att digitaliseringen i samhället gör att nedgången i de fysiska brevvolymerna tar ytterligare fart. Svag ekonomisk tillväxt och produktionsnedgång i oljesektorn präglar den norska delen av koncernen. I Sverige drog koncernens inrikes godstransportverksamhet ned resultatet, medan paketverksamheten bidrog positivt.
- Koncernen var förberedd på ett krävande 2016 och har genomfört en rad kostnadsreducerande åtgärder, säger Tone Wille, koncernchef i Bring Posten Norge. Detta har bidragit till ett resultat i nivå med föregående år. Omsättningsminskning inom logistik och ett stort omställningsbehov i postverksamheten sätter en kraftig press på lönsamheten. Vi har satt i gång ett strategiarbete för att stärka lönsamheten och fokusera verksamheten.
Framöver ser hon fortsatta utmaningar med ökad digitalisering, men även stora möjligheter.
- Ökad e-handel ger nya affärsmöjligheter och tillväxt inom paket, gods och hemleveranser, säger Tone Wille. Här har vi goda förutsättningar för att lyckas.
Digitaliseringen leder till en kraftig och eskalerande nedgång inom adresserad brevvolym. 2016 föll det med rekordhöga 10,9 procent i Norge. Inom postsegmentet föll omsättningen med motsvarande cirka 255 miljoner svenska kronor (230 miljoner norska kronor).
Privat näthandel fortsatte att öka även under 2016, och bidrog till att koncernens sammanlagda e-handelsvolym noterade en tillväxt på 15 procent.
Bring Posten Norge bedriver som bekant även en omfattande verksamhet i Sverige. Trots avveckling av stora delar av bolagets inrikes lastbilstransportverksamhet i Sverige, ökade Bring Posten Norges aktiviteter i länder utanför Norge med motsvarande cirka 383 miljoner svenska kronor (345 miljoner norska kronor) – en ökning med 3,6 procent jämfört med 2015. Av koncernens sammanlagda omsättning 2016 utgjorde rörelseintäkter utanför Norge 40 procent, vilket ska jämföras med 38 procent 2015.

Anders Karlsson